top of page

Konfliktmægling

Som konfliktmægler hjælper jeg to eller flere personer med at finde en god løsning på jeres indbyrdes konflikt.

3.png

Konfliktmægling

Som konfliktmægler hjælper jeg to eller flere mennesker med at forstå deres indbyrdes konflikt og finde en løsning på den i fællesskab; 

 

Jeg hjælper dem med at lytte til- og forstå hinandens oplevelser af konflikten, som ofte er meget forskellige. Og jeg hjælper dem med at finde ud af, hvordan de kan komme videre fra konflikten på en måde, som tilgodeser begge/alle parters ønsker, interesser og behov. 

 

Mange konflikter bunder i ret simple og ret dumme misforståelser, og den slags konflikter løser ofte sig selv, når misforståelserne bliver opdaget og afklaret. 

5.png

Forskellige typer konflikter og behov

Nogle konflikter handler mest om, at parterne i konflikten ikke oplever at blive hørt og forstået. 

 

Den slags konflikter bliver ofte løst, når partner får talt sammen på en ordentlig og konstruktiv måde. Parterne bliver ikke nødvendigvis enige om alting. Men de bliver i stand til at finde et kompromis, som begge/alle parter kan leve med, og relationen mellem dem bliver repareret. 

 

Andre konflikter er vanskeligere at løse, selvom parterne i konflikten lykkes med at lytte til- og forstå hinanden. Og nogle gange er den bedste løsning på en konflikt, at parterne i konflikten ‘går’ fra hinanden. 

 

Konfliktmægling i den slags konflikter kan hjælpe parterne i konflikten med at skilles på en god måde, hvor de giver slip på nag og fjendskab, så de fx kan være gode forældre for deres børn i fællesskab på en ordentlig måde, selvom de går fra hinanden. Eller blive på den samme arbejdsplads. 

 

Nogle gange kan relationen være gået så meget i stykker, at parterne ikke ønsker at have noget med hinanden at gøre fremadrettet overhovedet. 

 

Når det er tilfældet, kan konfliktmægling hjælpe parterne til at skilles og komme videre på en måde, hvor de hver især kan lægge konflikten bag sig og komme videre på en god måde. 

bottom of page