top of page

Konfliktmægling

Som konfliktmægler hjælper jeg to eller flere mennesker med at forstå deres indbyrdes konflikt og finde en løsning på den i fællesskab.

Konfliktmægling

Som konfliktmægler hjælper jeg to eller flere mennesker med at finde den bedst mulige løsning på deres indbyrdes konflikt i fællesskab. 

 

Konfliktmægling er grundlæggende en samtale mellem parterne i en konflikt (dem, der er i konflikt med hinanden). 

 

Formålet med samtalen er, at parterne i konflikten:

 

  • Forstår, hvad konflikten handler om og bunder i

  • Forstår hinandens ofte meget forskellige oplevelser af konflikten 

  • Finder ud af, hvordan de kan og vil håndtere konflikten fremadrettet for at få det bedst mulige ud af den

Min rolle og opgave som konfliktmægler er at gøre dette muligt ved at: 

 

  • Hjælpe parterne i konflikten med at tale sammen og lytte til hinanden på en måde, hvor de ‘hører hvad hinanden siger’, både helt bogstaveligt talt og i overført betydning 

 

  • Styre samtalen omkring nogle bestemte emner og temaer, som er vigtige i forhold til konfliktløsning 

bottom of page