top of page

Undervisning

Jeg tilbyder kurser og workshops om konflikthåndtering, konfliktvejledning og konfliktmægling i alle mulige og umulige sammenhænge.

6_edited_edited.jpg
9_edited.jpg

Kurser og workshops

Jeg tilbyder kurser,  workshops og uddannelsesforløb om konflikthåndtering, konfliktvejledning og konfliktmægling og konfliktvejledning.

 

Jeg gør det alle steder og i alle sammenhænge, hvor mennesker gør ting sammen, som er vigtigt for dem - og hvor der opstår konflikter i ny og næ, eller hele tiden. For eksempel: 

  • På private og offentlige arbejdspladser

  • I organisationer, foreninger og på uddannelsesinstitutioner

  • I politiske partier og i tværpolitiske sammenhænge

 

Jeg afholder både kurser i Danmark og internationalt. 

 

Nedenfor kan du læse en generel beskrivelse af en inspirationsworkshop om konflikter.

Jeg 'skræddersyr' altid mine kurser og workshops til de sammenhænge, jeg afholder dem, i tæt samarbejde med dem, jeg afholder kurset/workshoppen for. 

Fx har jeg afholdt femdageskurser for politiker fra flere afrikanske lande i Tanzania, og en tretimers workshop for et dansk firma, der vasker biler - grundlæggende om det samme, men 'skræddersyet' meget forskelligt. 

Inspirationsworkshop om konflikthåndtering

​Konflikter er en del af livet.

 

De opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem. Og det nytter ikke noget at forsøge at undgå dem, for det kan man ikke.

 

På en arbejdsplads kan konflikter fx føre til samarbejdsvanskeligheder, stress og dårlig trivsel, og det gør de desværre alt for ofte.

 

Men hvis man håndterer dem på en god måde, kan konflikter også være med til at styrke relationer og finde nye løsninger på fælles udfordringer.

 

Det kan man heldigvis lære, og denne inspirationsworkshop handler om, hvordan man gør det.​

Udbytte

De vigtigste ’værktøjer’ til at håndtere en konflikt på en god måde, er at forstå, hvad konflikten handler om, samt at kommunikere om den på en konstruktiv måde.


Workshoppen giver deltagerne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?

 

  • ​Viden om, hvilke former for kommunikation, der optrapper konflikter, samt hvilke kommunikationsformer, der kan være med til at forebygge og nedtrappe konflikter

 

  • Praktisk inspiration til, hvordan de kan håndtere og forebygge konflikter i konkrete situationer (fx i samarbejdet med kolleger, mødet med utilfredse kunder eller borgere)

 

  • Større indsigt i, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer – og hvordan de kan agere mere konstruktivt

8_edited.jpg
Form

Uanset om den varer en hel eller en halv dag, er workshoppen en blanding af 'teoretisk' input, samtaler deltagerne imellem, og praktisk arbejde. 

 

Teorien er ikke særligt teoretisk, sådan i universitetsagtig og kedelig forstand, men relateret til det praktiske liv. Og jeg bruger konkrete eksempler på, hvad teorien betyder ude i virkeligheden. 

 

Ved at dele deres erfaringer og problemer med hinanden, får deltagerne relateret og oversat det teoretiske stof til deres egne konflikter, så det bliver relevant og vedkommende for dem. 

 

Deltagerne får desuden mulighed for at arbejde med den viden, de får, i praksis. 

 

Hvordan vi præcist gør det, afhænger af, hvem deltagerne er, og hvad de har mest brug for, og det finder vi ud af sammen med jer. 

 

Hvis det fx er en gruppe af medarbejdere, der alle sammen oplever nogle af de samme konflikter med en bestemt type kunder eller borgere, arbejder vi med, hvordan de helt konkret kan håndtere den slags konflikter på en god måde, og hvordan de kan forebygge, at svære situationer udvikler sig til konflikter. 

 

Det kan fx handle om, hvordan de taler til- og med kunderne/borgerne, både ift til indhold og form. Og om, hvordan de 'håndterer sig selv', så de hverken blive ophidsede eller 'tager konflikten med hjem'. 

 

Når vi arbejder med det i praktis, tjener det to formål: 

 

  • Det er den bedste måde at oversætte det 'teoretiske' stof til virkeligheden på, så det bliver relevant og nærværende for deltagerne 

 

  • Det betyder, at deltagerne får nogle erfaringer med noget helt konkret, som de kan bruge i deres arbejde efter workshoppen

bottom of page